คลังเก็บหมวดหมู่: Amulets Biography

ปิดตาสารพัดดีเนื้อเงิน

พระปิดตาสารพัดดีเนื้อเงินหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง ปี พ.ศ. 2518 

พระรุ่นนี้ออกที่วัดประตูป่อง เมื่อปี พ.ศ.2518 เจตนาในการสร้างดีเพื่อหาทุนไปบูรณะพระธาตุเจดีย์และซ่อมแซมกุฏิพระสงฆ์ องค์พระเล็กกะทัดรัด น่ารัก แกะพิมพ์ได้สวยงามโดยช่างระดับตำนานแห่งยุค นายช่างเกษม มงคลเจริญ พระรุ่นนี้ได้รับเมตตาจิตจากพระอาจารย์ผู้ทรงคุณทั่วประเทศลงอักขระเลขยันต์ให้ และยังได้ผสมชนวนพระกริ่งต่างๆลงไป อาทิเช่น ชนวนพระกริ่งของวัดราชนัดดาทุกรุ่น ชนวนพระกริ่งนเรศวรเมืองงาย ชนวนพระกริ่งพระนเรศวรพิษณุโลก ชนวนพระกริ่งจอมสุรินทร์ฯ มี 3 เนื้อ เนื้อทองคำ(สร้างตามจำนวนสั่งจอง) เนื้อเงิน 500 องค์ เนื้อนวะโลหะ 5,000 องค์ มีการตอกโค้ดรูปเจดีย์ที่ก้นทุกองค์ พิธีปลุกเสกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2518 เวลา 12.20 น. โดยพระอาจารย์ไสว สุมโน แห่งวัดราชนัดดาเป็นผู้ให้ฤกษ์ หลวงพ่อเกษม เขมโก อธิษฐานจิต  

หลวงพ่อเกษมนับว่าท่านเป็นพระอริยะสงฆ์ผู้บริสุทธิ์ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ท่านปฏิบัติศีลบริสุทธิ์ตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยไม่ยึดติดในกิเลสทั้งปวง ปฏิบัติธรรมด้วยความสมถะเรียบง่ายอยู่ในสุสานไตรลักษณ์ นับเป็นอริยสงฆ์เนื้อนาบุญของพุทธศาสนาโดยแท้