Skip to content

I Shall Seal The Heaven Chapter 523

ตอนที่ 523

วิญญาณแรกก่อตั้งดวงที่หก!

จิตสัมผัสของเมิ่งฮ่าวเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่า หนึ่งร้อยจ้าง, หนึ่งพันจ้าง, ห้าพันจ้าง…ในที่สุดก็ถึงเก้าพันจ้าง! แต่ถ้าเขาใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเพ่งไปที่จุดเดียว แทนที่จะกระจายออกไปทั่วทุกทิศทาง ระยะห่างก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่า!

นี่ไม่ใช่จิตสัมผัสอีกต่อไป จิตสัมผัสไม่อาจจะบรรลุถึงจุดนี้ได้ มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถก็คือ…สัมผัสศักดิ์สิทธิ์!

นี่เป็นสิ่งพิเศษเฉพาะของผู้ฝึกตนวิญญาณแรกก่อตั้ง สัมผัสศักดิ์สิทธิ์!

ผู้ฝึกตนธรรมดาทั่วไปขั้นวิญญาณแรกก่อตั้ง สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของพวกมันจะถูกจำกัดอยู่ที่เจ็ดพันจ้าง อาณาเขตของขั้นตัดวิญญาณก็คือหนึ่งหมื่นจ้าง

มีเพียงผู้ฝึกตนขั้นตัดวิญญาณเท่านั้น ที่จะมีขอบเขตอยู่ที่หนี่งหมื่นจ้าง!

แต่ตอนนี้ สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเมิ่งฮ่าว ได้บรรลุถึงเก้าพันจ้าง!

เมิ่งฮ่าวมองขึ้นไปยังวิญญาณแรกก่อตั้งทั้งห้า ที่กำลังลอยอยู่รอบๆ ศีรษะ ตอนนี้ปราณกระแสน้ำวนแห่งบรรพกาล ซึ่งก่อตัวขึ้นมาจากแกนสีทองสมบูรณ์ได้ลดลงเป็นอย่างมาก แต่จากที่เห็นก็ดูเหมือนว่าจริงๆ แล้ว มันก็เพียงพอที่จะปรุงเป็นวิญญาณแรกก่อตั้งดวงที่หกได้!

เมิ่งฮ่าวมองไปอย่างครุ่นคิดยังวิญญาณแรกก่อตั้งห้าสี และสัมผัสได้ถึงความไร้ขอบเขตของพื้นฐานฝึกตนวิญญาณแรกก่อตั้งขั้นสุดท้าย สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆ เขาได้ฝึกฝนพลังฝึกตนมาน้อยกว่าสองร้อยปี เริ่มต้นจากการเป็นผู้ฝึกตนอันกระจ้อยร่อยในแคว้นจ้าว เส้นทางที่เขาเดินได้นำมาจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญวิญญาณแรกก่อตั้งขั้นสุดท้าย จากความทรงจำทั้งหมดที่ผ่านมานี้แทบจะราวกับเป็นความฝัน

ธาตุทั้งห้าถูกนำมาประกอบเป็นวิญญาณแรกก่อตั้ง ก้าวแรกสำเร็จลุล่วงแล้ว ตอนนี้ก้าวที่สองกำลังจะเริ่มขึ้น ก้าวที่สองก็คือการผสมรวมกันของห้าธาตุ!

เมื่อไหร่ที่มีการผสมผสานกัน เขาก็จะกลายเป็นจักรพรรดิห้าสี!

อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกลังเลใจก็แวบขึ้นในดวงตาเมิ่งฮ่าว และเขาก็ขมวดคิ้ว

“ขั้นรวบรวมลมปราณระดับสิบสาม ได้ก่อตัวเป็นวงจรอันยิ่งใหญ่ พื้นฐานสมบูรณ์ของข้า, แกนสีทองสมบูรณ์ของข้า, ตลอดเส้นทางที่ผ่านมาของข้า…ประกอบด้วยการบรรลุถึงจุดสูงสุดของแต่ละขั้น ทั้งหมดนี้ทำให้ข้าแข็งแกร่งเกินกว่าใครๆ ในขั้นเดียวกัน!”

“ดังนั้น ในตอนนี้ข้าจึงมีวิญญาณแรกก่อตั้งห้าธาตุ!”

“วิญญาณแรกก่อตั้งแห่งธาตุทั้งห้าและมีห้าสี สามารถแบ่งย่อยออกเป็น สามธาตุเป็นรอยร้าว สี่ธาตุเป็นไร้ตำหนิ ห้าธาตุก็คือสมบูรณ์แบบ…ถ้าพูดกันด้วยเหตุผลแล้ว ข้าก็น่าจะอยู่ในอาณาจักรแห่งความสมบูรณ์แบบ”

“สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ที่ไกลถึงเก้าพันจ้าง ดูเหมือนจะไกลเกินกว่าผู้พิสดารวิญญาณแรกก่อตั้งคนอื่นๆ แต่ข้าอยากรู้นักว่าสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของวิญญาณแรกก่อตั้งสมบูรณ์ จริงๆ แล้วจะไกลสักเพียงใด?” นี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เมิ่งฮ่าวรู้สึกลังเล เขามองไปยังวิญญาณแรกก่อตั้งทั้งห้าธาตุ ตกอยู่ในห้วงภวังค์ครุ่นคิด

การที่เขาปรุงวิญญาณแรกก่อตั้งห้าธาตุได้สำเร็จ ทำให้รู้สึกมีความยินดีอย่างถึงที่สุด แต่ในเวลาเดียวกันนั้น ด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ที่ไกลถึงเก้าพันจ้าง ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเส้นทางที่เขาเลือกนั้นถูกต้อง แต่…ก็ดูเหมือนว่ายังมีสิ่งที่แตกต่างกันบางอย่างระหว่างเส้นทางนี้ และวิญญาณแรกก่อตั้งสมบูรณ์ในตำนาน

เมิ่งฮ่าวไม่รู้ว่าวิญญาณแรกก่อตั้งสมบูรณ์ในตำนานจะแข็งแกร่งมากแค่ไหน แต่เมื่อคิดว่าเขาคุ้นเคยกับพื้นฐานสมบูรณ์ และแกนสีทองสมบูรณ์ ก็เป็นไปได้ที่จะมีคำตอบสำหรับคำถามนี้

“วิญญาณแรกก่อตั้งสมบูรณ์ ต้องใช้ทั้งหมดห้าธาตุ ผลลัพธ์ก็คือหนึ่งวิญญาณแรกก่อตั้ง ซึ่งมีห้าธาตุและห้าสี แต่ข้าเลือกที่จะปรุงวิญญาณแรกก่อตั้งแตกต่างกันห้าดวง โดยมีพื้นฐานจากภาพศักดิ์สิทธิ์ที่แตกต่างกัน เมื่อข้าหลอมรวมห้าธาตุเข้าด้วยกัน ก็น่าจะสามารถสร้างวิญญาณแรกก่อตั้งสมบูรณ์ได้สำเร็จ!”

“แต่…ข้าก็ยังรู้สึกว่า…”

“ถึงจะไม่แน่ใจ แต่ก็พนันได้เลยว่าขอบเขตของวิญญาณแรกก่อตั้งสมบูรณ์ก็คือ เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจ้าง!” ดวงตาเมิ่งฮ่าวสาดประกายด้วยแสงแปลกๆ วิธีที่เขาใช้สร้างเพื่อปรุงเป็นวิญญาณแรกก่อตั้ง ได้กลายเป็นเส้นทางแห่งวิญญาณแรกก่อตั้งห้าธาตุ วิธีนี้ไม่ใช่วิธีใหม่ในการสร้างวิญญาณแรกก่อตั้งสมบูรณ์ แต่เป็นคนละเส้นทางกัน

“สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของข้าได้บรรลุถึงเก้าพันจ้าง หลังจากที่สร้างวิญญาณแรกก่อตั้งห้าธาตุได้สำเร็จ ซึ่งยังคงน้อยกว่าวิญญาณแรกก่อตั้งสมบูรณ์อยู่เล็กน้อย ถ้าเช่นนั้น…ข้าก็จะเพิ่มวิญญาณแรกก่อตั้งขึ้นมาอีกเพื่อปิดช่องว่างนั้น!” ดวงตาเมิ่งฮ่าวสาดประกายด้วยความมุ่งมั่น ขณะที่เขานั่งขัดสมาธิอยู่ที่นั่นใต้ก้นทะเล ยกมือขวาขึ้นมา อย่างน่าตกใจ ในมือก็คือเม็ดยา!

เม็ดยานี้เป็นสิ่งที่เขาได้มาจากถุงสมบัติของสมาชิกตระกูลจี้ ที่เขาสังหารไปเมื่อหลายปีก่อน…มันเป็นหนี่งในสามเม็ดยาอันยิ่งใหญ่, เม็ดยาจัดหาวิญญาณ!!

ยาเม็ดนี้หายากอย่างน่าเหลือเชื่อ เป็นสิ่งมหัศจรรย์จากในสมัยโบราณ หลังจากที่กลืนลงไป ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะช่วยเพิ่มจำนวนของวิญญาณแรกก่อตั้ง โดยการเพิ่มสีพิเศษเข้าไป ราวกับเป็นการเพิ่มระดับพลังพิเศษให้กับธาตุทั้งห้า

“ข้ามีธาตุทั้งห้าครบแล้ว บางทีการกลืนยาเม็ดนี้ลงไปอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่กลับกัน บางทีธาตุที่หกอาจจะปรากฏขึ้นโดยที่ข้าไม่เคยคิดมาก่อนก็เป็นได้!” เมิ่งฮ่าวเงียบไปชั่วขณะ ก่อนที่สีหน้าจะเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น เขาต้องพยายามอย่างน้อยก็หนึ่งครั้ง การไม่ลองพยายามเป็นสิ่งที่เขาไม่อาจจะยอมรับได้

โดยไม่ลังเล เมิ่งฮ่าวหยิบกระจกทองแดงออกมา เขามีหินลมปราณอยู่มากมายในถุงสมบัติ เป็นความมั่งคั่งที่ได้สะสมไว้หลายปี ในช่วงการนำเผ่าอีกาศักดิ์สิทธิ์ไปยังดินแดนสีดำ

โดยไร้วี่แววแห่งการลังเล เขาทำการคัดลอกเม็ดยา ซึ่งต้องใช้หินลมปราณจำนวนมากมายมหาศาล เพื่อทำเม็ดยาซ้ำขึ้นมาแค่หนึ่งเม็ด ตอนนี้เขามีเม็ดยาจัดหาวิญญาณสองเม็ด ทันใดนั้นเขาก็หยิบเม็ดยาหย่อนลงไปในปากหนึ่งเม็ด

ทันทีที่มันผ่านเข้าไปในปาก เสียงกระหึ่มกึกก้องก็เต็มอยู่ในร่าง เม็ดยาละลายกลายเป็นสิ่งที่คล้ายกับสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ในทันใด กวาดผ่านไปทั่วร่างราวกับว่า มันกำลังค้นหาอะไรบางอย่าง

สักพักต่อมา พลังของเม็ดยาก็หายไป พร้อมกับสัมผัสศักดิ์สิทธิ์นั้น เห็นได้ชัดว่ามันไม่พบในสิ่งที่กำลังค้นหา

เมิ่งฮ่าวขมวดคิ้ว ลืมตาขึ้นมา จมอยู่ในห้วงความคิด การที่เม็ดยาไม่ได้ผลก็แสดงว่า ธาตุทั้งห้าของเขาได้อยู่ในขั้นวงจรอันยิ่งใหญ่แล้ว เม็ดยาจึงไม่อาจจะสร้างธาตุใหม่ขึ้นมาได้

“คงเป็นไปไม่ได้ที่สามเม็ดยามหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณจะไร้ประโยชน์ ใช่หรือไม่?” เขาคิด โดยไม่คำนึงถึงหินลมปราณที่ต้องสูญเสียไป ก็ทำการคัดลอกเม็ดยาขึ้นมาอีก และจากนั้นก็กลืนมันลงไป แต่ก็เกิดความรู้สึกเหมือนก่อนหน้านี้ ในที่สุดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามพลังของสัมผัสศักดิ์สิทธิ์แปลกๆ นั้น ดูเหมือนจะซ้อนทับกับพลังจากก่อนหน้านี้ ทำให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

เมิ่งฮ่าวกลืนเม็ดยาจัดหาวิญญาณลงไปอีก เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่พลาดโอกาสที่เขาอาจจะเสียใจในภายหลัง เขาได้ตัดสินใจที่จะกลืนลงไปอย่างน้อยก็สิบเม็ด ถ้ายังไม่สำเร็จเขาก็จะยอมแพ้ และจะผสมผสานห้าธาตุที่เขามีอยู่แล้ว

เขาแค่คาดเดาว่าสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ที่มีขอบเขตเก้าพันจ้าง แตกต่างไปจากสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของวิญญาณแรกก่อตั้งสมบูรณ์ แต่บางทีวิญญาณแรกก่อตั้งสมบูรณ์จริงๆ แล้วก็มีสัมผัสศักดิ์สิทธิ์อยู่ในระยะแค่เก้าพันจ้างเท่านั้น

เนื่องจากเหตุผลนี้ เขาจึงได้กลืนเม็ดยาจัดหาวิญญาณต่อไป หลังจากที่กลืนลงไปเก้าเม็ด สัมผัสศักดิ์สิทธิ์แปลกๆ ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง ในตอนนี้เองที่ทันใดนั้น เมิ่งฮ่าวก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เสียดแทงอยู่ในหน้าผาก

ความเจ็บปวดนี้เกิดขึ้นในทันใด ราวกับว่ามันได้หลบซ่อนอยู่ในร่างเขามาตลอดเวลา ไม่อาจจะตรวจพบได้ แต่หลังจากที่กลืนเม็ดยาจัดหาวิญญาณเม็ดที่เก้าลงไป สัมผัสศักดิ์สิทธิ์แปลกๆ ที่ซ้อนทับกันหลายชั้น ในที่สุดก็สามารถตรวจจับมันได้

เมื่อความเจ็บปวดปรากฏขึ้น จิตใจเมิ่งฮ่าวก็สั่นสะท้าน ทันทีที่รู้สึกถึงความเจ็บปวด เขาก็ทำการคัดลอกเม็ดยาจัดหาวิญญาณขึ้นอีกเม็ดในทันที แม้แต่ในสมัยโบราณ ก็มีน้อยคนนักที่จะสามารถครอบครองเม็ดยาจัดหาวิญญาณได้มากมายเช่นนี้

อันที่จริงตลอดทั้งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้ ก็ไม่มีใครเคยทำเช่นนี้มาก่อน!มีเพียงเมิ่งฮ่าวเท่านั้น ที่สามารถกลืนเม็ดยาเช่นนี้ได้ แน่นอนว่ามันได้บ่งชี้ด้วยเช่นกันว่า จำนวนหินลมปราณในถุงสมบัติเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว

คงอีกไม่นานก่อนที่เมิ่งฮ่าวจะยากจนลงเช่นเดิม

ถึงแม้เมิ่งฮ่าวจะรู้สึกเจ็บปวด แต่ก็ไม่ได้สนใจมากนัก ความเจ็บปวดตรงหน้าผากทำให้เขามีความหวังว่า เม็ดยาจัดหาวิญญาณจะพบร่องรอยของธาตุที่หกซึ่งมันกำลังค้นหา

ทันทีที่เขากลืนเม็ดยาจัดหาวิญญาณเม็ดที่สิบลงไป พลังของยาทั้งสิบเม็ดก็ผสมรวมกันในสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ที่แปลกๆ นั้น กวาดผ่านร่างเมิ่งฮ่าวไปทั่วจนกระทั่งในที่สุด…มันก็พบพลังของธาตุที่หกซึ่งมันต้องการ อยู่ที่นั่นบนหน้าผากของเขา

สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเมิ่งฮ่าวเองก็เพ่งไปที่จุดเดียวกัน ซึ่งพลังของเม็ดยาจัดหาวิญญาณกำลังไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่น เสียงกระหึ่มกึกก้องดังเต็มอยู่ในจิตใจเมิ่งฮ่าว

สิ่งที่เขากำลังมองดูอยู่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็น…คุนเผิง!!

บางทีอาจจะถูกต้องมากกว่า ถ้าจะกล่าวว่ามันก็คือเส้นใยแห่งสายลม เป็นสายลมสีขาวที่มีรูปร่างเหมือนกับคุนเผิง มองเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่ภายในสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเมิ่งฮ่าว ทันใดนั้น เขาก็คิดย้อนกลับไปในสิ่งที่เกิดขึ้น ที่ด้านนอกของถ้ำกำเนิดใหม่ในดินแดนด้านใต้เมื่อปีนั้น หญิงสาวในถ้ำกำเนิดใหม่ได้มอบพลังแห่งคุนเผิงให้กับเมิ่งฮ่าว

หลังจากนั้น เมิ่งฮ่าวก็ไม่อาจจะค้นหาพลังแห่งคุนเผิงนั้นได้อีกแม้แต่น้อยนิด ไม่ว่าเขาจะตรวจสอบอย่างไรก็ตามที แต่ตอนนี้ภายใต้พลังที่ซ้อนทับกันของเม็ดยาจัดหาวิญญาณทั้งสิบเม็ด สายลมแห่งคุนเผิงทันใดนั้นก็ถูกเปิดเผยออกมา

“สายลมแห่งคุนเผิงนี้ก็คือภาพศักดิ์สิทธิ์ธาตุลมของข้า! มันจะเป็นวิญญาณแรกก่อตั้งดวงที่หกของข้า วิญญาณแรกก่อตั้งธาตุลม!” เขารีบโคจรพื้นฐานฝึกตนในทันที วิญญาณแรกก่อตั้งทั้งห้าที่หมุนวนอยู่รอบๆ ศีรษะ ก็เริ่มขยับมือร่ายเวท พลังของห้าธาตุได้กลายเป็นเชื้อเพลิง ร่างเมิ่งฮ่าวเป็นกระถางปรุงยา ขณะที่ทันใดนั้นเขาก็เริ่มปรุงวิญญาณแรกก่อตั้ง!

ปราณกระแสน้ำวนที่ก่อตัวขึ้นมาจากแกนลมปราณสีทอง หมุนวนอย่างรวดเร็วและเริ่มกระจายแรงดึงดูดออกมา ตามติดด้วยพลังของเม็ดยาจัดหาวิญญาณ และพลังเวทของวิญญาณแรกก่อตั้งทั้งห้าธาตุ, พลังของคุนเผิงตรงหน้าผากเมิ่งฮ่าว ซึ่งเป็นพลังที่หลบซ่อนอยู่ที่นั่นมานานหลายปี ในที่สุดก็ถูกบังคับให้เปิดเผยออกมา และถูกดูดตรงเข้าไปในจุดตันเถียนของเขา

ตอนที่สายลมแห่งคุนเผิงผ่านเข้าไปในจุดตันเถียน เสียงกระหึ่มก็ดังเต็มอยู่ในร่างเมิ่งฮ่าว ปราณกระแสน้ำวนซึ่งอยู่ที่นั่นส่งเสียงดังกึกก้อง ขณะที่มันหมุนวนอย่างรวดเร็วมากขึ้นไปเรื่อยๆ

“ถึงเวลาที่จะปรุงวิญญาณแรกก่อตั้งธาตุลม!” ดวงตาเมิ่งฮ่าวลืมขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เสียงปะทุดังเต็มอยู่ในร่าง ขณะที่ปราณกระแสน้ำวนจู่ๆ ก็หดตัวลงไป และกลายเป็นมนุษย์สีขาวสูงเจ็ดชุ่น!

มันมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับเมิ่งฮ่าว นี่ก็คือวิญญาณแรกก่อตั้งดวงที่หกของเมิ่งฮ่าว…วิญญาณแรกก่อตั้งธาตุลม!

ทันทีที่มันปรากฏขึ้น พื้นฐานฝึกตนของเมิ่งฮ่าวฉับพลันนั้นก็พุ่งทะยานขึ้น ผลักดันให้ขั้นสุดท้ายวิญญาณแรกก่อตั้งของเขาสูงมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งตอนนี้ได้อยู่ที่จุดสูงสุดของขั้นนี้ ห่างจากวงจรอันยิ่งใหญ่เพียงแค่…

ก้าวเดียวเท่านั้น!!

ในเวลาเดียวกันนั้น สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเมิ่งฮ่าวก็ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว เก้าพันหนึ่งร้อยจ้าง, เก้าพันสามร้อยจ้าง, เก้าพันหกร้อยจ้าง…

ในที่สุด เมื่อมันบรรลุถึงเก้าพันเก้าร้อยจ้าง ก็เริ่มลดความเร็วลง สุดท้ายก็ไปหยุดอยู่ที่…เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจ้าง!

เมิ่งฮ่าวเงยหน้าและลุกขึ้นยืน ขณะที่เขายืนขึ้นมา วิญญาณแรกก่อตั้งธาตุลมก็โผล่ออกมาจากด้านบนศีรษะ เพื่อไปเข้าร่วมกับวิญญาณแรกก่อตั้งอื่นๆ ประกายแสงสาดออกมาจากพวกมัน ก่อตัวเป็นดวงดาวหกจุด!

วิญญาณแรกก่อตั้งสมบูรณ์!

เมิ่งฮ่าวกำลังเต็มไปด้วยความตื่นเต้น จากการที่สร้างเป็นเส้นทางแห่งวิญญาณแรกก่อตั้งสมบูรณ์ของตัวเองขึ้นมาได้ กลายเป็นบุคคลแรกตั้งแต่ในสมัยโบราณจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ที่มีวิญญาณแรกก่อตั้งหกดวง เพื่อที่จะหลอมรวมวิญญาณแรกก่อตั้งทั้งหกเข้าด้วยกัน แต่ในตอนนี้เองที่ใบหน้าเมิ่งฮ่าวได้เปลี่ยนไปในทันที

ในตอนนี้เองที่ทันใดนั้น ผลกระทบแห่งกาลเวลาภายในร่างเขาก็เพิ่มขึ้นเป็นหกเท่า เวลาได้หายไปทำให้อายุขัยของเขาหายไปอย่างรวดเร็ว ทันใดนั้นก็ตระหนักว่าอายุขัยได้หายไปจนเหลือเพียงแค่หนึ่งร้อยปีเท่านั้น!

“นี่…” แสงเจิดจ้าเริ่มสาดประกายอยู่ในดวงตา

“เพราะข้ามีวิญญาณแรกก่อตั้งหกดวง ก็เหมือนกับข้ามีหกชีวิต, หกดวงชะตา…ดังนั้น อายุขัยของข้าจึงต้องถูกแบ่งออกเป็นหกส่วน…ด้วยเช่นนั้น สำหรับข้าแล้วหนึ่งปีก็เหมือนกับหกปี!

“นี่ก็คือค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้กับวิญญาณแรกก่อตั้งสมบูรณ์!”

ในเวลาเดียวกันนี้เองที่ดอกปี่อ้านภายในร่างเมิ่งฮ่าว ดูเหมือนจะคิดว่าเป็นโอกาสดีแล้วในตอนนี้ที่จะขยับตัวเคลื่อนไหว ทันใดนั้นมันก็พุ่งระเบิดออกมาอย่างแข็งกร้าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!