Home Novel Novel Action I Shall Seal The Heaven Chapter 690

I Shall Seal The Heaven Chapter 690

เนื่องจากผู้แต่ง เอ่อร์เกิน ลงตอนที่ 690 ผิด เป็นตอนที่ 691 จึงไม่มีตอนที่ 690 นะครับ ตอนต่อไปคือตอนที่ 691 และเรื่องนี้มีทั้งหมด 1,613 ตอนครับ

รีดเดอร์เอารูป ปรมาจารย์เอกะเทวะ กับ อ่าวเฉียนโลหิตมาให้ชมกันค่ะ

ปรมาจารย์เอกะเทวะ

อ่าวเฉียนโลหิต

 

Leave a Reply

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: